خانه / آرشیو برچسب ها: فرایند ارتباطات

آرشیو برچسب ها: فرایند ارتباطات

چرا ارتباط مؤثر برای مدیران و غیر مدیران مهم است؟

communication

چرا ارتباط مؤثر برای مدیران و غیر مدیران مهم است؟ ارتباطات  برقراری ارتباطات صحیح بین اجزاء گوناگون یک سازمان از ارکان وظایف مدیر در فرآیند مدیریت است! در واقع ارتباط مؤثر با افراد و درک انگیزه های آنان باعث توفیق مدیریت در انجام وظایف رهبری می گردد.  اهمیت ارتباطات: ریشه …

ادامه »